NOTARIUSZ

Notariusz Paweł Budzikowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację notarialną oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny. Doświadczenie w praktyce notarialnej zdobywał w jednej z najdłużej działających w Krakowie kancelarii notarialnych pełniąc obowiązki zastępcy notariusza Andrzeja Urbanika. Decyzją z dnia 27 listopada 2014 roku Minister Sprawiedliwości powołał go na stanowisko notariusza i wyznaczył siedzibę jego kancelarii notarialnej w Nowym Sączu.

 

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

 

 

SZYBKI KONTAKT

Notariusz Paweł Budzikowski

ul. Lwowska 23/3 (parter)

33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 441-65-64

tel.kom: 604-441-378
e-mail: pawel.budzikowski@kin.pl

MAPA I USYTUOWANIE KANCELARIIMIEJSCA PARKINGOWE W POBLIŻU KANCELARII